Hợp đồng thông minh là gì?

Category:
Icon 0
Icon Jul 9, 2021

Bạn đã nghe đến thuật ngữ này, nhưng hợp đồng thông minh là gì và nó hoạt động như thế nào?

Thuật ngữ “hợp đồng thông minh” thường được sử dụng phổ biến trong thế giới công nghệ, đặc biệt là khi nói về tiền điện tử. Thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng để mô tả mã máy tính tự động thực thi tất cả hoặc các phần của thỏa thuận được lưu trữ trên blockchain.

Tuy nhiên, các hợp đồng thông minh có thể thô sơ hơn nhiều và mặc dù “thông minh” nhưng chúng không thực sự thông minh và không sử dụng AI. Vậy, hợp đồng thông minh là gì? Và, chúng hoạt động như thế nào?

Hợp đồng thông minh là gì?

Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1990 bởi nhà khoa học máy tính và nhà mật mã học Nick Szabo.

Trong bài báo của anh ấy “Hợp đồng thông minh: Khối xây dựng cho thị trường kỹ thuật số“, Szabo mô tả các hợp đồng thông minh là” các tổ chức mới và những cách thức mới để chính thức hóa các tổ chức này […] […] được thực hiện bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số ”. Ông gọi chúng là “thông minh” vì chức năng cao hơn tổ tiên dựa trên giấy của chúng trong khi nhấn mạnh rằng không có ngụ ý sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Trên thực tế, ví dụ cơ bản nhất về hợp đồng thông minh là của một máy bán hàng tự động. Khi người mua đáp ứng các điều kiện của “hợp đồng” bằng cách bỏ tiền vào máy, nó sẽ tự động tuân theo các điều khoản của thỏa thuận và chuyển giao sản phẩm. Tất nhiên, các hình thức hợp đồng thông minh phức tạp hơn được sử dụng để trao đổi tiền điện tử dựa trên blockchain.

Szabo tiếp tục định nghĩa hợp đồng thông minh là “một tập hợp các lời hứa, được chỉ định ở dạng kỹ thuật số, bao gồm các giao thức mà các bên thực hiện theo những lời hứa này”.

Hợp đồng thông minh hoạt động như thế nào?

Hiện tại, hợp đồng thông minh phù hợp nhất cho hai loại giao dịch có trong nhiều hợp đồng: đảm bảo rằng khoản thanh toán được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện cụ thể và áp dụng hình phạt tài chính nếu một số điều kiện không được đáp ứng.

Như vậy, chức năng chính của họ là thực hiện các điều khoản nhất định, chẳng hạn như chuyển tiền từ ví của một bên sang ví khác. Nói cách khác, nếu “x” xảy ra, thì bước “y” được thực hiện như một phản hồi. Sau đó, bản thân hợp đồng thông minh được nhân rộng thông qua một số nút blockchain, được hưởng lợi từ tính bảo mật và tính bất biến mà blockchain cung cấp.

Hợp đồng thông minh “Thông minh” như thế nào?

Quyết định của Szabo để nhấn mạnh rằng các hợp đồng thông minh không thực sự “thông minh” là rất quan trọng. Hợp đồng thông minh có thể thông minh hơn các đối tác dựa trên giấy của chúng, có thể tự động thực hiện một số bước được lập trình sẵn, nhưng chúng vẫn không thể phân tích các điều khoản chủ quan hơn của hợp đồng.

Điều này có nghĩa là các tác vụ mà hợp đồng thông minh có thể thực hiện thực sự khá thô sơ. Mặc dù các hợp đồng thông minh sẽ trở nên phức tạp hơn và có khả năng giải quyết các giao dịch phức tạp khi việc áp dụng công nghệ blockchain lan rộng, chúng ta vẫn còn nhiều năm nữa để các hợp đồng thông minh xác định các tiêu chí pháp lý chủ quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *